Hai Bà Trưng: Tháo gỡ nhiều khó khăn nhờ làm tốt công tác dân vận (16:20 14/09/2018)


HNP - Là một trong bốn quận cũ của Thành phố, Hai Bà Trưng hiện có nhiều dự án đầu tư lớn đang được triển khai như: Đường vành đai II, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, các khu đất của các cơ sở sản xuất công nghiệp, đất nông nghiệp chuyển sang đất ở đô thị... Do đó, nhiệm vụ GPMB, quản lý trật tự xây dựng rất nặng nề, dễ phát sinh đơn thư khiếu nại. Đây cũng là những khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý, công tác vận động quần chúng nhân dân của quận.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013, của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận đạt được nhiều thành tựu toàn diện. Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đẩy mạnh tăng cường và đổi mới bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, có nhiều sáng tạo, đổi mới. Theo đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân dân, những vấn đề phát sinh trong nhân dân, chỉ đạo kịp thời, đạt hiệu quả.

Hàng năm, quận tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Trong 5 năm qua, Quận đã thực hiện việc mở 12 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo, có trên 2.000 lượt học viên tham gia. Bên cạnh đó, Ban Dân vận đã tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC quận tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện QCDC đối với 65 đơn vị trên địa bàn quận, gồm 10 phường, 20 đơn vị hành chính sự nghiệp, 22 trường công lập, 08 trường ngoài công lập. Đặc biệt, đầu năm 2018, đã khảo sát tại 5 phường về thực hiện QCDC trong công tác Quản lý trật tự xây dựng.

Cùng với đó, hoạt động tiếp công dân đã được UBND quận và các phường chú trọng, thực hiện ngày càng đi vào nề nếp. Trong đó: Lãnh đạo quận tiếp 333 lượt người, Ban tiếp công dân quận tiếp 3.403 lượt người; lãnh đạo phường tiếp 1.412 lượt người; Ban tiếp công dân các phường tiếp 2.179 lượt người; Tổng số đơn thư tiếp nhận đến tháng 6/2018 là: cấp quận tiếp nhận 2.716 đơn; cấp phường tiếp nhận 2.104 đơn. Đã giải quyết: 4.160 đơn; đang giải quyết: 660 đơn phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ở cơ sở, không để hình thành "điểm nóng"; tăng cường công tác chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề liên quan đến đời sống thiết thực của nhân dân như: chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, chính sách đền bù, GPMB, tái định cư, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục gắn với các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian qua, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng triển khai GPMB đối với 31 dự án, trong đó, có một số dự án lớn như: Dự án đường Vành Đai I (Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái); Dự án đường Vành đai II (đoạn cầu Vĩnh Tuy - Mai Động); Dự án xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài; Dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn; Dự án thoát nước giai đoạn 1; Dự án thoát nước giai đoạn 2... và nhiều dự án GPMB khác. Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, UBND quận và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức: Đối thoại trực tiếp, công khai niêm yết các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất, nguồn gốc đất, cơ chế chính sách GPMB, trình tự thủ tục thực hiện... Công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của người bị thu hồi đất đã được các đơn vị chức năng giải quyết trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, các công trình, dự án có GPMB tại quận cơ bản đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, hiệu quả, không phải tổ chức lực lượng cưỡng chế, hạn chế tối đa đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Để tạo bầu không khí dân chủ, nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của người dân, từ năm 2017 đến nay, UB MTTQ phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận. Trong 6 tháng đầu năm 2018, 20/20 phường tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp; hội nghị cấp quận dự kiến tổ chức vào tháng 10. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp; qua các hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp trả lời tại hội nghị hoặc trả lời bằng văn bản góp phần giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trên điạ bàn quận.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 25-NQ/TW, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác tôn giáo trên địa bàn quận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Ngoài ra, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật