Phúc Thọ duy trì xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã (04:27 11/08/2018)


HNP - Ngày 9/8, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Kế hoạch số 818/KH-UBND về việc duy trì xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, huyện đặt mục tiêu đánh giá lại 05 xã đã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã 2015 gồm: Thị trấn Phúc Thọ, Cẩm Đình, Xuân Phú, Phúc Hòa, Liên Hiệp theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Duy trì các Tiêu chí quốc gia về y tế cụ thể tại các xã, thị trấn đã đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, huyện tiếp tục triển khai Tiêu chí Quốc gia y tế xã tới các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện và các xã, thị trấn. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia tại xã, thị trấn; nâng cao chất lượng phục vụ y tế trên địa bàn nhằm thu hút người dân sử dụng các dịch vụ y tế tại trạm y tế xã, thị trấn. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đảm bảo đủ nhân lực theo quy định đối với tuyến y tế cơ sở. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, công tác kiểm tra, giám sát.
 
Bên cạnh đó, hàng năm, kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân từ huyện tới cơ sở; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Xây dựng, triển khai kế hoạch xã đạt Tiêu chí Quốc gia y tế xã giai đoạn đến 2020 đối với từng xã, thị trấn. Thực hiện xã hội hóa công tác y tế tại các trạm y tế nhằm thu hút đầu tư, trang thiết bị y tế và thực hiện tốt các danh mục kỹ thuật theo phân tuyến. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, triển khai có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia tại tuyến y tế cơ sở. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, đảm bảo không để dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra trên địa bàn.
 
Đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo CSSK ban đầu cho nhân dân.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật