Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI (15:09 12/07/2018)


HNP - Sáng 12/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác quản lý đất nông nghiệp, xử lý công trình xây dựng trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ trên địa bàn huyện; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Huy Việt phát biểu khai mạc hội nghị


6 tháng đầu năm, kinh tế trên địa bàn huyện duy trì mức ổn định, có bước phát triển và tăng cao hơn mức cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,41% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng 9,20%; Thương mại, dịch vụ tăng 16,13%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 1,20%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.127,9 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm trước; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 717,6 tỷ đồng, bằng 44,3% dự toán Thành phố và Huyện giao. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 1.062,1 tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán giao. Huyện đã tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, lẻ, kẹt và đấu giá quyền thuê đất công tại 7 xã với số tiền trúng đấu giá 310,2 tỷ dồng, bằng 25,5% dự toán.

Công tác xây dựng NTM tiếp tục được tập trung thực hiện. Đến nay, đã có thêm 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 20/20 xã được công nhận; huyện Gia Lâm đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM, 01 tiêu chí cơ bản đạt (Môi trường).

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa-xã hội được đẩy mạnh, an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm và đảm bảo tốt. 6 tháng đầu năm, huyện đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Huyện đã tổ chức 25 cuộc kiểm tra công vụ tại 19 đơn vị, qua đó, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo và tăng cường. Huyện đã đẩy mạnh công tác đấu tảnh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; đã điều tra, khám phá 46/54 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 85,2%, trong đó, tỷ lệ khám phá các vụ trọng án đạt 100%. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.100 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị, xử phạt trên 360 triệu đồng. Vừa qua, huyện Gia Lâm đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 được Thành phố đánh giá cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khai thác triệt để các nguồn thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, hạn chế nợ đọng. Phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 1.336 tỷ đồng.


Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, đô thị, giải phóng mặt bằng. Tập trung khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất công; trong giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; xử lý các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.


Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giới thiệu việc làm; Triển khai các biện pháp giảm nghèo đảm bảo hiệu quả, bền vững, phấn đấu hết năm có 300 hộ thoát nghèo, đạt 300% kế hoạch. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác CCHC; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài; phấn đấu hết năm 2018, giải quyết trên 90% đối với vụ việc mới phát sinh.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật