Ứng Hòa: Phổ biến, quán triệt Luật tiếp cận thông tin (15:08 12/07/2018)


HNP - Ngày 12/7, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Vân, Vụ phó Vụ Pháp luật hành chính Bộ Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin: Luật tiếp cận thông được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin;trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân... Trong đó nhấn mạnh đến chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin, việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm Luậtvà các thông tin mà cơ quan nhà nước phải công khai.

Việc phổ biến, quán triệt Luật tiếp cận thông tin góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tạo thuận lợi cho việc thực hiện vai trò giám sát của tổ chức, cá nhân và các cơ quan chức năng đối với các cơ quan nhà nước, từ đó nâng cao hiệu quả của việc thực thi pháp luật.


Phùng Lương


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật