Khai mạc kỳ họp thứ VI, HĐND quận Long Biên khóa III (16:18 12/07/2018)


HNP - Sáng 12/7, HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ VI nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


Trong 6 tháng đầu năm 2018, phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm đổi mới, HĐND quận, phường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND các cấp. HĐND quận đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND quận năm 2018 kịp thời, đúng quy định. Công tác giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phân bổ dự toán ngân sách được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian, luật định.

Nhờ đó, đến nay, có 08/12 chỉ tiêu của quận đạt và vượt kế hoạch 6 tháng năm 2018. Một số chỉ tiêu vượt cao: thu ngân sách: 1.462/1.368 tỷ đồng đạt 106% KH, bằng 117% so với cùng kỳ năm trước; công nhận 39/30 cửa hàng trái cây an toàn thực phẩm đạt 130%KH, cấp 180/150 GCN QSD đất đạt 120% kế hoạch…Đối với 18 chỉ tiêu pháp lệnh do Thành phố và HĐND quận giao, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch năm: số người tham gia các loại hình cai nghiện bắt buộc (đạt 247% KH năm), giảm nghèo (đạt 236% KH năm), tỷ lệ cấp phép xây dựng (đạt 100%); số km đường được chiếu sáng (đạt 141% KH năm).

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND quận đã xây dựng và triển khai 05 nội dung khảo sát, giám sát chuyên đề về cung cấp nước sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy, tái giám sát công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, HĐND quận tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, trong đó, tập trung: Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị, quản lý, sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục & đào tạo, y tế; đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận và phường.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2018. Tăng cường giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ảnh, kiến nghị; Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, đề cao trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật