Quận Hai Bà Trưng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác CCHC (15:08 12/07/2018)


HNP - Ngày 11/7, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, tình hình thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận Hai Bà Trưng có nhiệm vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác thi đua, khen thưởng, tình hình thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018 tại các đơn vị thuộc quận theo nội dung của các kế hoạch kiểm tra. Tham mưu, đề xuất với UBND quận giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của các đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác thi đua, khen thưởng, tình hình thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018 tại các đơn vị thuộc quận.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của phòng Nội vụ, nhiệm vụ của Phó Trưởng đoàn kiểm tra và thành viên của Đoàn kiểm tra, do Trưởng đoàn kiểm tra phân công. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND quận về kết quả kiểm tra, đề xuất biểu dương đơn vị làm tốt, kịp thời chấn chỉnh các đơn vị làm chưa tốt, còn tồn tại thiếu sót.

Thời hạn kiểm tra: Từ ngày ban hành Quyết định đến hết ngày 31/12/2018.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật