Quận Hà Đông: Thành lập mới 42 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (15:18 14/06/2018)


HNP - Theo đánh giá của Quận ủy Hà Đông, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng của quận đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ quan, đơn vị và địa bàn cơ sở.


Cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ bản được đào tạo theo quy định, đáp ứng cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh và có năng lực công tác. Quận ủy thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý; quan tâm đến đối tượng cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn và năng lực công tác tốt. Từ năm 2008 đến nay, Quận ủy đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị cho trên 10.000 lượt cán bộ cấp quận và cơ sở. Hiện nay, cán bộ đương nhiệm cấp phòng, ban, đơn vị có 97 đồng chí, trong đó cán bộ trẻ chiếm 16,5%, cán bộ là nữ chiếm 12,5%; Cán bộ chủ chốt phường có 157 đồng chí, trong đó, cán bộ trẻ chiếm 15,1%, cán bộ nữ chiếm 13,4%.

Quận ủy Hà Đông cũng triển khai thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND đã tạo được sự thống nhất, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giảm bớt khâu trung gian, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở và giải quyết nhanh hơn nhu cầu của nhân dân, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy. Hiện nay, quận Hà Đông có 07 phường Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, 01 phường Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, bình quân hàng năm kết nạp được 320 đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bình quân hàng năm kết nạp từ 350 đến 400 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 17.300 đảng viên, sinh hoạt tại 68 tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy, Quận ủy Hà Đông đã thành lập mới được 42 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp 123 đảng viên mới, thành lập 97 tổ chức công đoàn, 39 tổ chức đoàn-hội-CLB thanh niên.

Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã xây dựng, bổ sung, thực hiện quy chế làm việc theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp; duy trì chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ, nhiều địa phương duy trì và thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, tập trung thảo luận và quyết định những vấn đề cụ thể, thiết thực gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật