Bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở thị xã Sơn Tây (15:21 14/06/2018)


HNP - Đến nay, đã có 5/6 xã ở thị xã Sơn Tây hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Kết quả này, bên cạnh việc hỗ trợ cơ chế từ phía thành phố, còn có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị thị xã trong việc tập trung phát triển kinh tế và đặc biệt không thể không nhắc đến vai trò tham gia tích cực của người dân.

Mô hình nuôi thỏ New Zeland khép kín tại xã Cổ Đông, Sơn Tây


Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới
 
Trong thời gian qua, ngoài việc tập trung phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, Thị xã Sơn Tây xác định sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2016 đến nay, Thị xã đã tiếp nhận và tổ chức xét duyệt cho 56 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó, phê duyệt 13 dự án, đồng ý chủ trương 36 dự án. Đã chuyển đổi được 82,4ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng rau an toàn là 11,21ha; Diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả là 4,5ha; Diện tích chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi xa khu dân cư là 1,5ha; Diện tích chuyển đổi sang hoa, cây cảnh là 15,5ha...
 
Đặc biệt, Thị xã đã xây dựng được mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Công ty cổ phần PanFarm. Hiện nay, Công ty đang trồng dưa lưới, mỗi năm thu hoạch 3 vụ, lợi nhuận hàng năm ước đạt 600 triệu đồng hay mô hình nuôi thỏ New Zeland tại xã Cổ Đông cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm... Để có nền nông nghiệp phát triển bền vững, Thị xã đã từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản “Gà Mía Sơn Tây”. Nhờ những giải pháp về phát triển kinh tế, đến nay, thị xã Sơn Tây đã giảm 1,07% tổng số hộ nghèo. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 16,4 triệu đồng năm 2010 lên 35,8 triệu đồng năm 2017. Nông thôn không còn nhà dột nát, 95% các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang.
 
Cũng nhờ tập trung phát triển kinh tế nên đến hết năm 2017 toàn thị xã có 5/6 xã (chiếm 83,33%) đạt chuẩn NTM (Cổ Đông, Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn), xã Kim Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 đạt và cơ bản đạt 15/19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
 
Sự tích cực vào cuộc của chính quyền cơ sở và từng người dân
 
Nói về kinh nghiệm xây dựng NTM, Chủ tịch UBND xã Cổ Đông, Khuất Văn Trường cho biết: Để đạt mục tiêu xã chuẩn NTM, xã đã rà soát hiện trạng đến từng thôn, từng ngành. Đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn, từng năm và đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Từ năm 2012 đến nay, đã đầu tư 186 tỷ đồng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Nhờ vậy, xã có 19/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Trong năm 2018, phấn đấu hoàn thiện thêm 2 tiêu chí (cơ bản đạt) về trường học và cơ sở vật chất văn hóa.
 
Để đạt được các kết quả xây dựng NTM, xã xác định công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và về đối tượng được hưởng lợi trực tiếp đến với mọi người dân, làm cho mỗi người dân trong xã đều nhận thức đúng đắn về chương trình để từ đó tự giác thực hiện.

Đánh giá về công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, bà Nghiêm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Sơn Tây cho biết: Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động chung về các quan điểm, chủ trương, chính sách, MTTQ còn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa sức người, sức của, hiến đất mở đường làm phong trào nòng cốt trong cuộc vận động chương trình xây dựng NTM. Trong đó trọng tâm vào xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, đường làng, ngõ xóm.
 
Kết quả, tính từ năm 2016-2018, MTTQ Thị xã đã vận động các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp đóng góp công trình hiện vật và các hộ gia đình đóng góp hơn 41.000 ngày công, các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ 1,125 tỷ đồng tiền mặt, đặc biệt nhân dân hiến 26.109m2 đất. Tiêu biểu như nhân dân xã Sơn Đông hiến 856m2 đất mở rộng nghĩa trang, nhân dân thôn Đồi Vua hiến 1.500m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn và đường nội đồng, đóng góp hơn 100 triệu tiền mặt để sửa chữa, tôn tạo các khu di tích. Xã Cổ Đông cũng vận động nhân dân hiến 2.000m2 đất nông nghiệp, 2.500m2 đất ở và 5.444 ngày công lao động. Ngoài ra, xã Thanh Mỹ huy động nhân dân hiến 700m2 đất để mở rộng đường, ngõ, với tổng là 8ha đất để làm đường nội đồng...
 
Cùng với việc vận động nhân dân phát triển kinh tế nông thôn, MTTQ Thị xã còn vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hàng năm, MTTQ các cấp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tích cực phấn đấu và nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu thôn, TDP văn hóa.
 
Có thể thấy, những kết quả đạt được trong xây dựng NTM ở thị xã Sơn Tây không chỉ là sự vào cuộc của chính quyền mà còn thể hiện tính chủ động của nhân dân, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, luôn nhiệt tình tham gia phong trào xây dựng NTM làm cho phong trào này ngày càng lớn mạnh.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Sơn cho biết: Hiện nay, Thị xã đang vận động UBND 6 xã chủ động phối hợp, triển khai các mô hình khuyến nông đang cho thấy tín hiệu tích cực như: Sản xuất hoa Chi Mai thế trồng chậu; nuôi cá rô phi giống mới; chăn nuôi gà Mía thả vườn theo hướng an toàn sinh học; trồng măng tây ứng dụng công nghệ tưới phun mưa…

Bên cạnh đó, sẽ tập trung phát triển thương hiệu gà Mía, tiến tới xây dựng thành công nhãn hiệu “Mật ong Kim Sơn”. Cùng với huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất, cần tranh thủ tối đa những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của TP. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với xây dựng công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật