Ứng Hòa đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (14:54 17/05/2018)


HNP - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”, Huyện ủy Ứng Hòa vừa ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU để tổ chức thực hiện.


Theo đó, huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; mục đích, ý nghĩa và tác dụng to lớn của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các quan điểm của Đảng, của Nhà nước về thi đua yêu nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố, của huyện về công tác này để ngày càng thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Ứng Hòa, từ đó nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.
 
Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta 70 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
 
Tuyên truyền kết quả nổi bật về thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong 70 năm qua của Đảng bộ, nhân dân huyện Ứng Hòa, Thủ đô Hà Nội và cả nước; về kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, từ đó, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân huyện Ứng Hòa ở mọi lứa tuổi, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật