Quận Hà Đông: Nỗ lực thay đổi tư duy sản xuất, tiêu dùng nông sản (20:37 17/04/2018)


HNP - Đây là yêu cầu đặt ra trong Kế hoạch số 147/KH-UBND của UBND quận Hà Đông ban hành ngày 17/4, triển khai tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020.


Theo đó, quận Hà Đông triển khai đồng bộ giải pháp như: Tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; thông tin, phổ biến kiến thức về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn, tập huấn, vận động áp dụng và nhân rộng mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng nông sản an toàn hỗ trợ kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; hỗ trợ các cấp hội và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; giám sát, lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh không an toàn... Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh ngăn chặn việc sản xuất thực phẩm không an toàn; xóa bỏ hiện tượng sản xuất để ăn, phân biệt với để bán như "rau hai luống, lợn hai chuồng".

Quận Hà Đông cũng chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các phường vận động toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa, nhằm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tiếp tục vận động, hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Trong đó, chú trọng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng phù hợp, như: Hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các hộ nông dân từ khâu cung cấp vật tư, dịch vụ đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm; liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn giữa cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy sản) với các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh.

Đáng chú ý, quận Hà Đông yêu cầu phòng chuyên môn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc quận trong tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; giám sát, phát hiện, lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh, nông sản thực phẩm không an toàn làm thay đổi tư duy cũ trong sản xuất, tiêu dùng nông sản thực phẩm. 


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật