Hoàn Kiếm phối hợp triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 (20:33 17/04/2018)


HNP - Ban Dân vận Quận ủy-UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 31-KH/BDV-UBND về Phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018.


Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của quận về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo chuyển biến mới trong công tác dân vận của chính quyền quận, phường.

Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và nhiệm vụ chính tri tại địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, đảm bảo TTATXH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; “Một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 16/12/2016, của Thành ủy Hà Nội và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền quận, phường; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra công vụ; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Phối hợp nắm tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quận, đảm bảo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan chính quyền quận, phường, các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018).


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật