Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI năm 2018 (14:23 17/04/2018)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp quận (PAPI) quận năm 2018.


Theo đó, đối với nội dung “Tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng”: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cơ sở, giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện, hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức phường, của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và của nhân dân.

Đối với nội dung “Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”: Công khai kịp thời những chế độ, chính sách của trung ương, địa phương hàng năm. Thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo hàng năm theo đúng quy định, đảm bảo đúng đối tượng. Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND các phường. Xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện không đúng các quy định về chính sách cho hộ nghèo.

Đối với nội dung “Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân”: Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các phường; chức năng giám sát và phản biện xã hội cùa Mặt trận Tổ quốc. Tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”: Mở rộng nhiều hình thức tiếp công dân để kịp thời tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến phản ảnh, kiến nghị của người dân; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Đối với nội dung “Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC”: Tất cả các TTHC phải được công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn quy định, tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức tìm hiểu và thực TTHC; Tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung câp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

Đối với nội dung “Cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở”: Từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị hiện đại trong các trạm y tế phường để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân; bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí thấp, hiệu quả cao; Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học cho các trường theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng với đèn Led tiết kiệm điện năng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền cơ sở, tổ chức và nhân dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các khu dân cư, tổ dân phố, các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật