Hai Bà Trưng đa dạng các hình thức tuyên truyền về biển, đảo (20:47 16/04/2018)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Hướng dẫn số 142/HD-VH&TT về công tác tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018.

Để triển khai kế hoạch, quận sẽ biên soạn tin bài, tuyên truyền về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền nước ta, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam.

Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, sử dụng banner, khẩu hiệu, áp phích, tờ rời về các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giói đất liền Việt Nam.
Tổ chức các điểm tuyên truyền lưu động, liên hoan văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam thông qua các hoạt động đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn.

Phối hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền như sách, báo với tuyên truyền nội bộ), tổ chức tập huấn, nói chuyện thời sự, thông tin tuyên truyền miệng,... Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền miệng kết hợp với các hình ảnh trực quan sinh động; lồng ghép với các hình thức giao lưu, trao đổi hợp tác; khai thác ưu thế của báo chí đa phương tiện, mạng xã hội và các phương thức thông tin hiện đại. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội nhằm góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam nói chung và góp phần thông tin, tuyên truyền chính xác về biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam nói riêng. 

UBND 20 phường và các cơ sở: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động, chương trình phát thanh chuyên đề về các vấn đề biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam. Đồng thời, tổ chức các điểm thông tin tuyên truyền lưu động, liên hoan văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu về các vấn đề biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam thông qua các hoạt động đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, địa bàn dân cư trên địa bàn phường để phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm được dư luận quan tâm; về những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực có liên quan đến biển, đảo, biên giới đất liền.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật