Huyện Ba Vì: Đề xuất hỗ trợ mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung (20:32 16/04/2018)


HNP - UBND huyện Ba Vì vừa đề xuất HĐND, UBND TP Hà Nội mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung theo Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố.


Công văn nêu rõ, trong những năm qua, huyện Ba Vì đã được thành phố quan tâm hỗ trợ phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung như: Nuôi trồng thuỷ sản, chè, rau an toàn, lúa hàng hoá... Nhờ thực hiện chính sách nên bước đầu đã hình thành và mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng hàng hoá; tạo điều kiện cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Tại Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố ban hành danh mục các vùng sản xuất chuyên canh tập trung được hưởng chính sách khuyến khích phát triển của thành phố khá cụ thể. Tuy nhiên, do Ba Vì là huyện có địa bàn rộng, có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cần được quan tâm hỗ trợ, khuyến khích phát triển. Bên cạnh đó, hiện nay, thành phố đã phê duyệt các quy hoạch: Phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất lúa hàng hoá, quy hoạch xã trọng điểm phát triển chăn nuôi tập trung. Huyện Ba Vì cũng đã phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp của huyện và xác định các vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi tập trung.

Qua xem xét đối chiếu, các vùng sản xuất chuyên canh tập trung giữa Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND và các quy hoạch phát triển nông nghiệp của thành phố chưa thống nhất. Nhiều vùng đã được thành phố và huyện quy hoạch là vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố.

Thực hiện ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất điều chỉnh vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung và các cơ chế chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 của HĐND thành phố, UBND huyện Ba Vì đề xuất HĐND, UBND thành phố xem xét bổ sung danh mục các vùng sản xuất chuyên canh tập trung được hưởng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố cho phù hợp với các quy hoạch phát triển nông nghiệp của thành phố và huyện Ba Vì đã ban hành.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật