Huyện Chương Mỹ: Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (20:44 16/04/2018)


HNP - Huyện Chương Mỹ vừa đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020".

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc cho biết: Đến hết năm 2017, huyện có 21/30 xã được công nhận là xã NTM. Năm 2018, tiếp tục có 3 xã đủ điều kiện đăng ký với thành phố phấn đấu đạt xã NTM năm 2018.

Đáng chú ý, đến hết tháng 12/2017, trên địa bàn huyện ước có 30/30 xã được UBND huyện phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch NTM là cơ sở để nhân dân thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đúng theo quy hoạch đã được duyệt góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên héc ta canh tác; 30/30 xã được phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng NTM của xã làm căn cứ cho UBND các xã tiếp tục thực hiện công tác NTM giai đoạn tiếp theo...

Tổng số kinh phí đã huy động để thực hiện đề án trên địa bàn huyện Chương Mỹ từ năm 2016 đến 2018 là hơn 1.550 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương, thành phố hỗ trợ gần 328,2 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 637,1 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 35,9 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 349,7 tỷ đồng; vốn của doanh nghiệp hơn 84,9 tỷ đồng; cộng đồng dân cư hơn 4, tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2018, huyện Chương Mỹ đặt mục tiêu, về phát triển nông nghiệp: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,4%. Về xây dựng NTM, tiếp tục chỉ đạo xây dựng NTM, tổng số xã đạt tiêu chí NTM năm 2018 là 25 xã; lựa chọn  từ 1 đến 2 xã đạt NTM giai đoạn 2011-2015 để lựa chọn xây dựng mô hình xã NTM nâng cao.

Về nâng cao đời sống nông dân: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 43 triệu đồng/người/năm; số hộ thoát nghèo 800 hộ (tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,6%). Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá trên địa bàn huyện đạt 87,5%, tăng 0,5% so năm 2017; phấn đấu có thêm 10 làng được công nhận làng văn hoá, nâng tổng số lên 135 làng, đạt 66,1%; 2 tổ dân phố văn hoá, nâng tổng số lên 8 tổ, đạt 61,5%. Hoàn thành xây dựng 5 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số đạt lên 73 trường, đạt tỷ lệ 65,8%. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch đạt 37%; tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt 95%...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật