Hội thảo nâng cao chất lượng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM (14:30 16/04/2018)


HNP - Sáng 16/4, tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn Hà Nội.


Toàn cảnh hội thảo


Theo đó, trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tích rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ quy hoạch xây dựng NTM của tất cả các địa phương trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, tổ công tác đã làm việc, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của 14/18 địa phương. 
 
Đối với các địa phương, UBND các huyện, thị xã đã ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó có việc ban hành kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, bổ sung quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn. Việc triển khai đảm bảo đến năm 2018 sẽ hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xã, quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn. Tính đến nay, đã có 13 huyện xin ý kiến tham gia thỏa thuận nhiệm vụ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
 
Dựa trên ý kiến của các huyện thị xã, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, đồng thời, bổ sung quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn của 188/306 xã trên địa bàn 13 huyện, thị xã. Trong đó đã hoàn thành việc tư vấn cho 21/21 xã của huyện Mỹ Đức, 28/28 xã của huyện Ứng Hòa, 1/30 xã của huyện Ba Vì, 6/15 xã của huyện Đan Phượng...
 
Tại hội thảo, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc và các phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế các huyện, thị xã đã trình bày các báo cáo và thảo luận, đánh giá đúng thực trạng triển khai công tác quy hoạch xây dựng NTM, chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất nhiều kiến nghị xác đáng. Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng khi nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy hoạch cần nghiên cứu quy hoạch về sản xuất, khu dân cư mới lập, việc lựa chọn đơn vị đứng ra lập quy hoạch…
 

Đại diện các huyện, thị xã phát biểu đóng góp về thực hiện quy hoạch ở địa phương mình
 
Ngoài ra, hội thảo cũng đưa ra một số giải pháp như: cần phân định những giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống để bảo tồn và phát huy giá trị trong tổ chức xây dựng nhà ở nông thôn ở mỗi địa phương. Không gian làng, xã nông thôn mới cần gắn liền với các di sản kiến trúc làng xã truyền thống. Xây mới phù hợp với giá trị sẵn có và phải thích ứng với sự thay đổi kinh tế - văn hóa - xã hội. Bảo tồn các làng nghề truyền thống, phát triển theo hướng du lịch cộng đồng. Cần hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý xây dựng phù hợp với từng địa phương. Ngoài ra cần điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với mỗi vùng miền, đặc thù của làng, xã…
 
Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP Hà Nội Lê Thiết Cương cho rằng, trong số, 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì tiêu chí quy hoạch được đứng đầu tiên, nó cho thấy tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong xây dựng NTM. Thực hiện tốt tiêu chí quy hoạch là tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt các tiêu chí khác trong Bộ tiêu chí quốc gia, đặc biệt là các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặc dầu vậy để quản lý tốt xây dựng theo quy hoạch, trong việc thực hiện các tiêu chí khác cần được kết hợp tốt giữa trước mắt và lâu dài, trong từng giai đoạn xây dựng, phù hợp với thực tế từng địa phương.
 
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục hoạch định các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện hoặc liên huyện. Tổ chức sản xuất công nghiệp từ nông nghiệp, dịch vụ khoa học trong nông nghiệp và xác định mạng lưới các điểm sản xuất, dịch vụ phù hợp với tổ chức sản xuất, dịch vụ từ nông nghiệp trên địa bàn huyện hoặc liên huyện.
 
Hoạch định mạng lưới thị trấn, thị tứ, điểm dân cư tập trung trên địa bàn huyện hoặc liên huyện. Gắn kết hệ thống này với các điểm sản xuất, dịch vụ từ nông nghiệp. Tạo điều kiện cho quá trình đô thị hoá tại chỗ, phát triển dân cư phi nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện, xã. Ngoài ra, sẽ hoạch định mạng lưới hạ tầng khung phục vụ sản xuất và liên kết giữa địa bàn sản xuất với khu dân cư, giữa các khu dân cư với nhau trên địa bàn cấp huyện...

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật