Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại huyện Mê Linh (20:48 16/04/2018)


HNP - Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, UBND huyện Mê Linh vừa xây dựng Kế hoạch số 87/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và bảo vệ môi trường. Tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thường xuyên được tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt. Phối hợp với Sở Công thương Hà Nội và các ngành liên quan phổ biến các trang thiết bị, công nghệ tiên tiến áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng; tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, phát tờ rơi... nâng cao năng lực tiếp nhận sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
 
Thực hiện việc đầu tư xây dựng hoặc cải tạo các công trình công cộng ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Xây dựng các công trình tòa nhà sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, áp dụng lắp đặt các bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện. Triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật, từng bước tổ chức hệ thống chiếu sáng công cộng hợp lý nhằm giảm mức sử dụng năng lượng.
 
Tập trung tuyên truyền người dân sử dụng đèn LED và công nghệ truyền thông qua mạng GMS/GPRS khi khai thác hợp lý hệ thống chiếu sáng công cộng. Phối hợp với Sở Công thương Hà Nội để hỗ trợ các ban quản lý dự án và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cải tiến dây chuyền công nghệ, từng bước xây dựng mô hình quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại doanh nghiệp thông qua tập huấn, tuyên truyền, hội thảo.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật