Hội Phụ nữ quận Long Biên triển khai kế hoạch làm sạch môi trường (20:49 16/04/2018)


HNP - Thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp”, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Long Biên đã xây dựng Kế hoạch số 28/KH-BTV về thực hiện mô hình Biến điểm chân rác thành vườn hoa, tường hoa, đường hoa phụ nữ tự quản”.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao y thức về giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, xây dựng nếp sống văn minh đô thị thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập Quận. Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

Để triển khai kế hoạch, 14/14 cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên trong việc chấp hành những quy định về vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị. Đặc biệt, quan tâm việc thực hiện quy chế dân chủ của quận trong bảo vệ môi trường. Mỗi cơ sở Hội chủ động rà soát và đăng ký ít nhất 1 điểm chân rác để biến thành “Tường hoa, đường hoa ,vườn hoa phụ nữ tự quản” nhằm cải tạo cảnh quan môi trường. Chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện mô hình "Biến điểm chân rác thành tường, đường, vườn hoa phụ nữ tự quản".

Theo đó, trong công tác tuyên truyền vận động:Tổ chức tuyên truyền, vận động tới 100% cán bộ, trên 85% hội viên nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật vê trật tự đô thị, xay dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường tại trên địa bàn quận. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, đảm bảo mỹ quan đô thị tại các điểm công cộng được đầu tư, tôn tạo. Hình thành nếp sống sinh hoạt lành mạnh, cùng thực hiện có hiệu quả việc duy tu, chăm sóc vườn hoa, cây xanh trên địa bàn.

Hội LHPN các phường chỉ đạo cán bộ hội viên thường xuyên thực hiện việc thu dọn, làm sạch, quét sơn tại các nơi đã biến điểm chân rác thành tường, đường, vườn hoa để đảm bảo "Xanh - Sạch - Đẹp". Mô hình được thi công bằng những loại cây, vật liệu sinh học, thân thiện với môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh .

Hội LHPN các phường sau khi đã có các đoạn đường, tường hoa, vườn hoa sẽ chủ động bàn giao cho các chi tổ phụ nữ duy trì thường xuyên việc thực hiện và chăm sóc cây hoa hàng ngày. Định kỳ hàng quý thực hiện việc tổng vệ sinh môi trường xung quanh, cắt tỉa cây xanh tại “điểm biến chân rác thành vườn hoa, tường hoa, đường hoa".


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật