Long Biên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thi hành án dân sự, hành chính (06:14 14/02/2018)


HNP - Quận ủy Long Biên vừa ban hành Thông tri số 21-TT/QU tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách Tư pháp trong tình hình mới và nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính của Quận, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền từ Quận tới cơ sở; các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Chi cục Thi hành án dân sự Quận tập trung thực hiện tổt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác thi hành án dân sự, hành chính nói riêng; chỉ đạo đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự, hành chính.

UBND Quận chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Quận; chỉ đạo UBND các phường và các cơ quan chuyên môn trực thuộc nghiêm chỉnh thi hành án hành chính, thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án hành chính; nâng cao trách nhiệm của chính quyền từ quận tới cơ sở trong công tác phối hợp, tổ chức thi hành án dân sự và thi hành án hành chính; chỉ đạo thi hành đối với các vụ án hành chính phức tạp, chỉ đạo cưỡng chế các vụ án lớn có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan phối hợp và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, không để tình trạng vụ án, vụ việc đã có hiệu lực nhưng còn để kéo dài và không thi hành dứt điểm; quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ quan thi hành án dân sự Quận; chỉ đạo tăng cường trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND các phường trong công tác thi hành án dân sự; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, án hành chính và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp không làm hết trách nhiệm trong công tác thi hành án dân sự, án hành chính.

HĐND quận, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, nhất là các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án dân sự, những vụ việc thi hành án có giá trị tiền, tài sản lớn, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm và công tác giải quyêt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông qua giám sát kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cơ quan Nhà nước các cấp trong công tác thi hành án dân sự, hành chính.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật