Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận Hai Bà Trưng năm 2018 (05:50 14/02/2018)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về công tác Xóa mù chữ; Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục Tiểu học, Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở quận năm 2018.


Kế hoạch nhằm tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt, nâng cao chất lượng công tác PCGD, xóa mù chữ (XMC) năm 2018 ở các cấp học; Điều tra nắm vững số đối tượng trong độ tuổi quy định phải tiến hành phổ cập. Tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở trong việc triển khai thực hiện công tác PCGD, XMC; Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được về PCGD, XMC năm 2017.

Theo đó, quận sẽ tiến hành rà soát và trình UBND các cấp bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo về công tác PCGD, XMC kịp thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng trong diện phổ cập chưa đạt chuẩn theo quy định đến lớp; Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học.

Huy động trẻ mầm non đến lớp, tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đúng độ tuổi ở từng cấp học, ngành học. Huy động tối đa trẻ 6 tuổi đủ điều kiện vào học lớp 1, giữ vững và nâng cao số lượng học sinh 11 tuổi học hết lớp 5 và hoàn thành chương trình Tiểu học. Giảm tỷ lệ học sinh lưu ban ở từng cấp học. Tổ chức các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ làm công tác PCGD, XMC ở cơ sở đảm bảo công tác điều tra phải cập nhật thường xuyên chính xác.

Phối hợp với các phòng, ban ngành của Quận để có cơ chế chính sách phù hợp, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác PCGD, XMC ở từng giai đoạn. Giáo dục Tiểu học cần phối hợp tốt với giáo dục Mầm non để nẳm vững số trẻ 5 tuổi và huy động trẻ đúng tuổi đến lớp, trọng tâm là củng cố, duy trì chất lượng công tác PCGD Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 của Quận.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch trường lớp theo hướng Chuẩn quốc gia từ 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030, đầu tư cơ sở vật chất trường học đáp ứng nhu cầu cho công tác dạy và học; thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật