Phú Xuyên chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới (12:52 13/02/2018)


HNP - Thời gian qua, phong trào thi đua “Phú Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có tác động sâu rộng đến toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, nhận được sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM.


Đưa cơ giới hóa vào sản xuất tại huyện Phú Xuyên


Xác định công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến tiến độ thực hiện xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức thành công nhiều buổi đối thoại “toàn dân chung sức xây dựng NTM” giữa lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã với nhân dân tại các xã. Thông qua đối thoại nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM.

Về thực hiện các tiêu chí, đến hết năm 2017, 26/26 xã đạt và cơ bản đạt về quy hoạch, Tiêu chí Giao thông có 16/26 xã đạt; Tiêu chí Thủy lợi: Có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí, hệ thống kênh mương được nạo vét, đã xây dựng mới và nâng cấp 14 trạm bơm, đảm bảo tưới tiêu chủ động 100% diện tích đất nông nghiệp, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, phòng chống thiên tai và dân sinh. Tiêu chí Điện có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí, hệ thống lưới điện nông thôn được cải tạo nâng cấp cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất dân sinh, 100% các hộ được sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn điện. Tiêu chí Cơ sở vật chất trường học, toàn huyện đã có 22 trường đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt. Tiêu chí Nhà ở dân cư hiện có 26/26 xã không có nhà tạm, nhà dột nát, 22/26 xã đạt và 4/26 xã cơ bản đạt so với tiêu chí.

Bên cạnh đó, các nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất cũng ngày càng đạt và cơ bản đạt, tiêu chí thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 38 triệu đồng trở lên. Tiêu chí Hộ nghèo có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 3,06%. Tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm đã có 26/26 xã đạt và cơ bản đạt. Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất đã có 26/26 xã đạt. Toàn huyện có 102/141 làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định đạt 72,3%; có 53.520/58.160 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 92%; 03/26 xã chưa đạt. Tiêu chí Môi trường các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp ngày càng được quan tâm; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định đạt 88%. Đến nay, có 23/26 xã đạt và cơ bản đạt; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 41,8%.

Đời sống nông dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2017, ước đạt 35 triệu đồng/người/năm; không còn nhà dột nát, đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,06%; tỷ lệ các hộ nông dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó nước sạch là 41,8%); tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 82,8%; có 28/28 Trạm y tế xã có bác sỹ do vậy công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng lên.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững, một số nơi có chuyển biến tích cực. Hệ thống các thiết chế văn hóa từ huyện tới cơ sở thôn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần nông dân, hạn chế các tệ nạn xã hội. Đã có nhiều tiến bộ trong thực hiện việc cưới, việc tang ở nông thôn, số người chết được đưa đi hỏa táng là 300 ca. Kết quả huy động vốn đến hết năm 2017 toàn huyện đã huy động được 329.769 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Thành phố 116,976 tỷ đồng; Ngân sách huyện 119,517 tỷ đồng; Ngân sách xã 21,811 tỷ đồng; Vốn lồng ghép 60,442 tỷ đồng; Vốn nhân dân đóng góp 11,023 tỷ đồng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, huyện phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 6 xã trở lên đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn thêm từ 1 đến 2 tiêu chí/xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; phấn đấu năm 2018 thu nhập của người dân ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 là 41 triệu đồng/người/năm, các xã còn lại đạt 38,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%; có 62% số hộ được sử dụng nước sạch; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt trên 90%. Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển đa dạng với các sản phẩm sạch và sản phẩm an toàn, liên kết chặt chẽ với nhau để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên thị trường; CN-TTCN và dịch vụ phát triển. Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; kết hợp hài hòa, đồng bộ giữa 3 mặt của sự phát triển gồm phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự được giữ vững.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật