Thị xã Sơn Tây: Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra quảng cáo rao vặt trái phép (09:15 14/01/2018)


HNP - Ngày 11/1, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND triển khai quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt, tin nhắn rác trên địa bàn năm 2018.


Theo đó, để làm tốt nhiệm vụ trên, thị xã Sơn Tây đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân biết vị trí các địa điểm QCRV miễn phí trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về hoạt động QCRV, bảo vệ môi trường đô thị sạch - đẹp - văn minh. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, động viên hội viên, đoàn viên tự giác thực hiện QCRV đúng quy định; tham gia vào các hoạt động phát hiện, bóc, xóa QCRV trái phép.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã thường xuyên có tin, bài về hoạt động của địa phương trong công tác quản lý QCRV, tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; có những bài viết phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm về hoạt động QCRV, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia quản lý hoạt động QCRV, thu thập tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. UBND các xã, phường tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân tham gia thực hiện QCRV đúng quy định; gắn công tác tuyên truyền thực hiện QCRVvới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở.

Cùng với đó, UBND các xã, phường và các đoàn thể trên địa bàn thị xã thường xuyên mở các đợt ra quân bóc, xoá QCRV trái phép, gắn với công tác quản lý đô thị chỉnh trang đô thị và tiếp nhận các nội dung liên quan đến tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Thực hiện bóc, xoá các QCRV trái quy định trên các công trình công cộng, trên tường bao, cột điện, hộp cáp... của các cơ quan, đơn vị và nhà dân. Cử cán bộ tiếp nhận các phản ánh về nội dung tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Thu thập số điện thoại QCRV trái phép cố tình vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những tổ chức và cá nhân tái phạm hoạt động QCRV trái phép, tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và dừng các dịch vụ viễn thông trên cơ sở kiến nghị của UBND thị xã và phòng Văn hoá và Thông tin thị xã.

Kế hoạch của UBND thị xã cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn chịu trách nhiệm trước UBND thị xã nếu để tình trạng QCRV trái phép xảy ra tại địa bàn của đơn vị mình.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật