Thị xã Sơn Tây: Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa (09:03 14/01/2018)


HNP - Ngày 11/1, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, kinh doanh internet - trò chơi điện tử, báo chí - xuất bản và hoạt động quảng cáo trên địa bàn thị xã năm 2018.


Theo đó, đi đôi với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thị xã Sơn Tây tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đơn cử như:  Tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ lưu trú, lữ hành, đại lý internet - kinh doanh trò chơi điện tử, photocopy, in ấn, xuất bản, dịch vụ thể thao, các loại hình quảng cáo... trên địa bàn.

Thẩm định, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, đại lý internet - trò chơi điện tử công cộng, giấy phép xây dựng trạm BTS theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố; đảm bảo đúng quy trình, chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức thẩm định và phối hợp thẩm định các điều kiện cấp phép, cấp giấy chứng nhận phải bám sát các điều kiện, tiêu chuẩn quy định ở các văn bản liên quan của cơ quan nhà nước có thấm quyền; đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, không gây nhũng nhiễu, phiền hà cho tổ chức, công dân.

Thị xã cũng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Kiện toàn Đoàn kiểm tra văn hóa - thông tin liên ngành của thị xã. Tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất để thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Lịch tổ chức kiểm tra không thông báo trước nhằm đảm bảo yếu tố nghiêm túc, bất ngờ. Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng kiểm tra trên địa bàn thị xã nhằm phát huy tính tích cực, hiệu quả trong công tác kiểm tra.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thế thao, du lịch, thông tin, truyền thông, kinh doanh internet - trò chơi điện tử, báo chí - xuất bản và hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh dịch vụ văn hoá - thông tin. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện, vi phạm các quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi pham mà người đứng đầu tổ chức hoặc cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng hành vi đối phó với lực lượng kiểm tra, chống người thi hành công vụ có thể xử lí vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người đứng đầu cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động văn hoá - thông tin của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật