Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước (21:10 12/01/2018)


HNP - Chiều 12/1, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018.


Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác năm 2017


Năm 2017, MTTQ Quận và các tổ chức thành viên đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, đặc biệt là các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban MTTQ quận và các cấp đã vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp giúp đỡ cho 17.608 người với tổng số tiền là 10,8 tỷ đồng. Vận động nhân dân ủng hộ đồng bào lũ lụt 458 triệu đồng.


Ủy ban MTTQ quận đã tích cực thực hiện công tác phản biện xã hội, tổng hợp các ý kiến phản biện xã hội đề nghị quận xem xét nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc. Cán bộ MTTQ ở cơ sở và các Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện giám sát, tập trung vào các nội dung: Giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật ở cơ sở. Nhất là việc thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân như: Thực hiện chế độ chính sách, trợ cấp, tặng quà tới các đối tượng chính sách, xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; giám sát việc khám tuyển, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2017; việc thực hiện các dự án đầu tư và các công trình cơ bản trên địa bàn...


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những việc còn tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ từ Quận đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã phát động thi đua năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở. Theo đó MTTQ quận sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ phường và các Ban CTMT khu dân cư; tăng cường phối hợp hoạt động với chính quyền và các tổ chức thành viên của MTTQ. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ quận sẽ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tích cực tham gia các hoạt động "Vì người nghèo"; ủng hộ quỹ Vì Trường Sa thân yêu; tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018; tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.


Đoàn Nguyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật