Long Biên tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về công tác DS-KHHGĐ (09:16 14/01/2018)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận năm 2018.


Kế hoạch nhằm mục tiêu huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số; tuyên truyền, vận động, giáo dục và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ để thực hiện mục tiêu duy trì mức sinh và giảm sinh con thứ ba trở lên, hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận.

Mục tiêu cụ thể: duy trì mức sinh thay thế: Giảm tỷ suất sinh thô so với năm 2017: 0,04%o; Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm 2017: 0,03%. Các chi tiêu khác: Tỷ số giới tính của trẻ khi sinh: 114 trẻ trai/100 trẻ gái; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1,34%; Số trẻ < 6 tuổi được sàng lọc khiếm thính: 3.200 trẻ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, trong năm 2018, quận Long Biên sẽ duy trì truyền thông thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh các phường; Định kỳ cung cấp thông tin tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền.

Đồng thời, đổi mới, đa dạng các hình thức truyền thông như: Tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình, tụ điểm tuyên truyền, cổ động bề nổi, tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa, giao lưu các câu lạc bộ tại địa phương...

Ngoài ra, cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ lồng ghép truyền thông cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản-KHHGĐ; Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành: Tổ chức thực hiện tốt việc thu thập, cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử và báo cáo thống kê Dân số - KHHGĐ định kỳ nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành công tác DS - KHHGĐ.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật