Ba Đình tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 (15:18 12/01/2018)


HNP - Sáng 12/1, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2018. 


Toàn cảnh hội nghị


Năm 2017, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quận Ba Đình được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ quận đến cơ sở,  được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Đáng chú ý, BCĐ 138 quận đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng các mô hình, chuyên đề nhằm vận động đông đảo nhân dân tham gia tự phòng, tự quản về ANTT sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn các đơn vị. Kết quả, toàn quận hiện có 82 chuyên đề ANTT. Năm 2017, đã xây dựng mới 03 chuyên đề. Thông qua thực hiện các mô hình, chuyên đề ANTT đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng ngừa được nâng cao, phong trào “Tự phòng, tự quản về ANTT đã được phát huy, trở thành nề nếp, xuyên suốt.  
 
Việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giữa Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên của quận được duy trì có hiệu quả, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các mô hình, chuyên đề ANTT do BCĐ các phường đăng ký; tiếp tục duy trì có hiệu quả, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Điển hình, Hội cựu chiến binh từ quận đến phường luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền cho hội viên nâng cao cảnh giác; làm tốt công tác nắm tình hình ANTT. Kết quả, năm 2017, các cấp Hội đã cung cấp cho Công an 186 tin, hòa giải 67 vụ, tham gia bắt tội phạm 17 vụ, 26 đối tượng… Các cấp hội CCB quận xây dựng phương án bố trí lực lượng thường trực tại chỗ là 960 hội viên sẵn sàng tham gia giải quyết khi các tình huống đột xuất như phòng, chống khiếu kiện, biểu tình… góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Công tác phòng chống tội phạm ma túy được đẩy mạnh, kết quả đã bắt giữ 185 vụ, 99 đối tượng, giảm 12 vụ 20 đối tượng so với năm 2016, đã xử lý hành chính 48 vụ, 53 đối tượng; xử lý hình sự 137 vụ, 146 đối tượng, đạt 114% chỉ tiêu. Công tác bắt giữ xử lý hình sự về mại dâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao. 
 
Năm 2018, quận Ba Đình sẽ tiếp tục tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH trong tình hình mới. Tiếp tục vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tích cực đấu tranh chống tội phạm và TNXH. Tiếp tục mở cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào về ANTT, gắn với việc thực hiện có hiệu qủa các nghị quyết liên tịch để triển khai, cũng như thực hiện các mô hình, chuyên đề ANTT. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy; giải quyết cơ bản tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật