Hai Bà Trưng triển khai các giải pháp hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 (09:17 14/01/2018)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Chương trình số 01/CTr-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.


Theo đó, quận đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng trên 14% năm; Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên 18%/năm; Thu ngân sách không thấp hơn chỉ tiêu Thành phố giao; Số hộ thoát nghèo trong năm (40 hộ); Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85,3%; Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 5 trường; Phấn đấu 100% các công trình xây dựng có giấy phép xây đựng, xử lý triệt để công trình vi phạm mới.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra, quận sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn quận. Đảm bảo tốc độ tăng chung giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên 14% so với năm 2017, tốc độ tăng chung giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ trên 18% so với năm 2017.

Hoàn thành tốt năm học 2017-2018 và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để triển khai năm học mới 2018-2019, thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu năm học. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại hóa, kêu gọi thực hiện xã hội hóa trong công tác giáo dục đào tạo... Hoàn thành xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia.

Kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không có ca thứ phát và tử vong do dịch bệnh; sẵn sàng đối phó và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị trường học, cơ quan và doanh nghiệp không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng dân cư, không để dịch bùng phát.

Đảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở tại 20/20 phường.

Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xác nhận, giới thiệu việc làm cho hơn 8.000 trường hợp. Tiếp tục triển khai xây dựng các đề án, giải pháp, mô hình giảm nghèo, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững, hoàn thành giảm 40 hộ nghèo trên địa bàn quận trong năm 2018.

Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án và các công trình trọng điểm của Thành phố và của Quận trên địa bàn như đường vành đai II, đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên...Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành Thành phố giải quyết kịp thời những bức xúc về hạ tầng, giao thông đô thị như cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường.

Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với các hồ sơ đủ điều kiện.

Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, tập trung vào đơn giản hoá thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật