Quận Hà Đông: Cấp gần 62 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (09:41 12/01/2018)


HNP - Tính đến hết năm 2017, toàn quận Hà Đông đã triển khai cấp được 61.607 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.


Trong đó, về đất ở, năm 2017, quận đã cấp 610 GCNQSD đất ở lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn quận, đạt chỉ tiêu đăng ký với thành phố, nâng tổng số giấy chứng nhận đất ở lần đầu lên 49.817/58.83 thửa đất, đạt 98,75% tổng số nhu cầu.

Về đất nông nghiệp, theo số liệu tổng hợp, diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi thực hiện dự án trên địa bàn phường Kiến Hưng là 102,7ha, tương ứng 4.132 thửa đất. UBND quận đã cấp được 1.940 GCN đất nông nghiệp trên địa bàn phường Kiến Hưng.

Về đất dịch vụ, tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn quận gồm 13/17 phường được tính đất dịch vụ với 1.695ha, tổng nhu cầu đất dịch vụ là 242,71ha để bố trí cho 27.139 trường hợp. Đến nay, đã xét duyệt 1.381 trường hợp, đã giao đất cho 1.870 trường hợp, tương ứng 1.052 thửa đất, nâng tổng số lên 18.166 trường hợp, tương ứng 13.241 thửa đất, diện tích 66,69ha, đạt 66,65% so với nhu cầu diện tích phải giao. Quận đã thực hiện cấp được 3.667 giấy chứng nhận đất dịch vụ, nâng tổng số giấy chứng nhận đất dịch vụ đã cấp trên địa bàn quận là 9.850 giấy.

Bên cạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quận Hà Đông cũng rất chú trọng đến lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai. Ngoài ra, trong năm 2017, quận đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách gần 284 tỷ đồng.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật