Phú Xuyên biểu dương phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 (15:56 07/12/2017)


HNP - Ngày 6/12, huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị biểu dương phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


Năm 2017, các cấp Hội Nông dân huyện Phú Xuyên đã tích cực triển khai hoạt động của Hội và các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp Hội và hội viên nông dân hưởng ứng mạnh mẽ. Trong năm, toàn huyện có trên 13 nghìn hộ nông dân giỏi các cấp; xây dựng được 280 mô hình kinh tế, trong đó có 29 mô hình kinh tế tập thể, 251 mô hình kinh tế hộ, đồng thời, đã đẩy mạnh việc giúp đỡ hội viên giảm nghèo bền vững, tín chấp trên 185 tỷ đồng cho trên 7.300 hội viên vay để phát triển sản xuất từ đó đã giúp cho trên 301 hội viên thoát nghèo.

Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân trong huyện đã đóng góp trên 45 tỷ đồng và trên 3.000 ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, tu sửa đường điện; nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động tại địa phương như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vì người nghèo... Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ, việc xây dựng và nhân rộng các điển hình được quan tâm và thường xuyên góp phần thắng lợi các chỉ tiêu chung của huyện tạo nên bộ mặt nông thôn ngày thêm đổi mới. Điểm nổi bật là công tác chỉ đạo xây dựng tổ chức hội được củng cố với phương châm hướng về cơ sở; nội dung và hình thức sinh hoạt của hội được đổi mới đi vào nề nếp. Nhiều hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng con nuôi theo hướng thâm canh, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích cho thu nhập trên 120 trăm triệu đồng mỗi năm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thành lập và nâng cao hiệu quả của Tổ hợp tác, chuyển giao KHKT; triển khai tốt các hoạt động tư vấn giúp đỡ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất; vận động tăng trưởng Quỹ HTND…

Tại hội nghị, UBND huyện, Hội Nông dân huyện đã khen thưởng cho 28 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân năm 2017.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật