Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 (15:40 07/12/2017)


HNP - Thực hiện Quyết định số 7901/QĐ-UBND, ngày 13/11/2017, của Chủ tịch UBND TP về giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho UBND quận Hai Bà Trưng năm 2018, UBND quận vừa có văn bản yêu cầu:


Trưởng Công an quận xây dựng kê hoạch và chỉ đạo Công an các phường tiến hành các bước tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu UBND Thành phố, Công an Thành phố giao. Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố và Công an Thành phố về nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại phường năm 2018; chủ động phối hợp với Công an quận tiến hành tuyển chọn, gọi công dân đủ tiêu chuẩn ở các phường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tổ chức khám sức khỏe cho số công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trước ngày 30/12/2017.

Ban chỉ huy Quân sự quận phối hợp với Công an quận chỉ đạo Công an phường và Ban chỉ huy Quân sự phường tham mưu đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường rà soát, lập danh sách số công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn để quản lý và tuyên truyền vận động thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; Phối hợp với Công an quận trong việc khám sức khỏe và thống nhất về số lượng, nhân sự dự kiến tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Phòng Văn hoá & Thông tin quận hướng dẫn UBND phường làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin của phường. Động viên công dân tự giác đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018; đồng thời biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật