Cầu Giấy quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (15:43 07/12/2017)


HNP - Sáng 7/12, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên một số chi, đảng bộ trực thuộc. 


Các đại biểu tham dự hội nghị


Theo đó, 04 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, gồm: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về “Công tác dân số”.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Quận ủy Cầu Giấy yêu cầu: việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng kế hoạch hành động; phân công trách nhiệm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, cấp ủy các cấp cần nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng việc tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị để gây mất đoàn kết nội bộ. Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần thể chế hóa, hiện thực hóa bằng các chính sách, cơ chế, nguồn lực của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt, chủ động, gương mẫu của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật