Nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở tại quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016-2020 (11:14 07/12/2017)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về triển khai Đề án số 16-ĐA/QU, ngày 29/11/2016, của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020”.


Để triển khai, quận Hoàn Kiếm đề ra các nội dung. Về tuyên truyền, triển khai các hình thức đa dạng như: thông qua hệ thống loa truyền thanh; họp tổ dân phố, số nhà; tuyên truyền vận động trực tiếp, phát tờ rơi, tờ gấp; tổ chức các đợt thi đua, các hoạt động kỷ niệm...

Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác phòng, chống lụt bão, cháy nổ, dịch bệnh, giữ gìn TTĐT-TTATGT-VSMT, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoàn Kiếm thanh lịch văn minh.

Tuyên dương cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, TNXH, các cách làm hay, mô hình hiệu quả. Đồng thời, thông báo, phê bình nhắc nhở trên hệ thống loa truyền thanh của phường đối với những cá nhân, đơn vị, cửa hàng kinh doanh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan, doanh nghiệp, trường học…không chấp hành các quy định của chính quyền địa phương về hướng dẫn phòng ngừa tội phạm, để xảy ra mất trộm, mất cắp, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên quan tâm, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở. Chú ý xây dựng và phát triển lực lượng trẻ có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo thế trận phòng ngừa xã hội vững chắc.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động phòng ngừa xã hội từ cơ sở: Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội của các đơn vị, địa bàn 18 phường thuộc quận, nhất là các phường trọng điểm về ANTT. Đưa công tác giữ gìn ANTT thành một nội dung chấm điểm thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đối với từng khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình và hàng tháng tổ chức chấm điểm đối với các phường về nội dung “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”.

Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực tiễn kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, và đề ra các giải pháp khắc phục ngay các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Đồng thời, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các chuyên đề giữ gìn ANTT.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật