Hoài Đức triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử cho CB, CC, VC (10:21 15/11/2017)


HNP - Ngày 13/11, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.  


Theo đó, Hoài Đức đề ra mục tiêu thực hiện xong việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tháng 3 năm 2018. Để triển khai quy tắc này, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, hoàn chỉnh, bổ sung quy chế, quy trình làm việc ở cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với nội dung bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố ban hành; Quán triệt nghiêm tới cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị mình. Đồng thời, niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức người lao động tại trụ sở tiếp công dân và bộ phận một cửa.
 
Đối với việc triển khai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng sẽ được huyện triển khai trong quý II năm 2018. Huyện sẽ tiến hành niêm yết công khai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng tại trụ sở xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định, quy ước làng văn hóa của các xã, thị trấn phù hợp với quy tắc ứng xử nơi công cộng do UBND Thành phố ban hành.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật