Thường Tín đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (18:13 14/11/2017)


HNP - Chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Đảng bộ huyện Thường Tín xây dựng và phát triển, UBND huyện Thường Tín vừa xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện.


Theo đó, huyện sẽ tập trung ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Thường Tín; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu quê hương, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín. Tuyên truyền về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện những năm qua, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng của huyện trong thời gian tới. Tuyên truyền về lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực của các địa phương, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Đảng bộ huyện xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong Lễ kỷ niệm. Phản ánh dư luận xã hội tích cực trong thời gian phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục -thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Đảng bộ huyện xây dựng và phát triển.

Hình thức tuyên truyền trực quan, trang trí, cổ động trên địa bàn huyện, dựng các cụm panô, treo băngzôn, khẩu hiệu, cờ phướn đuôi nheo tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính của xã, các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, trụ sở cơ quan Đảng và chính quyền, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị LLVT, các tụ điểm văn hoá, thể thao, du lịch, các điểm bưu điện văn hoá xã… Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn; tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện. Tăng cường đăng tin, bài trên cổng Thông tin điện tử của huyện. Trưng bày tranh ảnh, sách báo về các hoạt động của Đảng và Nhà nước, giới thiệu lịch sử, truyền thống của 70 năm Đảng bộ huyện Thường Tín xây dựng và phát triển tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Nhà văn hóa các thôn, Phòng truyền thống, Điểm bưu điện văn hoá xã, thị trấn. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác trong toàn huyện.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật