Hoài Đức triển khai kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 (11:09 13/11/2017)


HNP - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên địa bàn huyện, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội và quê hương Hoài Đức anh hùng, Huyện ủy Hoài Đức vừa ban hành Kế hoạch số 84-KH/HU về tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018.


Theo đó, năm 2018, Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trên địa bàn Thủ đô từ nay đến năm 2020, thông tin đối ngoại của huyện Hoài Đức giai đoạn 2014-2017 và kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước, Thủ đô và của huyện. Quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người, sản phẩm đặc trưng của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nắm bắt tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền;

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng. Tổ chức, tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của huyện đến các địa phương khác và bạn bè quốc tế.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật