HNP - Sáng 26/2, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức gặp mặt những người con quê hương đang công tác tại các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 25/2, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, UBND quận Ba Đình đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 24/2, UBND quận Hà Đông tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, UBND huyện Mỹ Đức vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác này trong năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc, huyện Phú Xuyên vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, ban ngành cần tăng cường thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm khi có dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y để người dân biết và tự giác thực hiện. Đó là một trong những yêu cầu đặt ra trong Kế hoạch số 57/KH-UBND của UBND quận Nam Từ Liêm vừa ban hành triển khai phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Huyện uỷ Thường Tín vừa xây dựng Kế hoạch 70-KH/HU để tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - Năm 2016, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Trong từng loại hình, việc xây dựng và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tốt, đã tác động tích cực đến hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: tăng trưởng kinh tế, GPMB, cải cách hành chính, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình dân sinh… Qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tạo sự ổn định ở cơ sở.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính năm 2017, UBND huyện Mỹ Đức vừa xây dựng Kế hoạch số 193/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết...

HNP - UBND các xã, thị trấn ngành chuyên môn từ huyện đến xã phải coi phòng chống dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo kiên quyết, huy động lực lượng cùng tham gia phòng, chống dịch. Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành triển khai công tác phòng chống dịch LMLM gia súc trên địa bàn năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem