Fixed Dimensions

Linh thiêng lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình
 1. Lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào mỗi 6h sáng trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

  .
 2. Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

  .
 3. Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ" để đến chân cột cờ.

  .
 4. Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ, cũng là lúc cửa của Lăng Chủ tịch bắt đầu mở.

  .
 5. Sau khi có hiệu lệnh, lễ thượng cờ được chính thức bắt đầu trong không khí tôn nghiêm, trang trọng.

  .
 6. Lá cờ từ từ được kéo lên theo tiếng Quốc ca.

  .
 7. Lá cờ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29m phía trước Lăng Chủ tịch.

  .
 8. Sau khi thượng cờ, đội tiêu binh diễu hành một vòng qua cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi trở về vị trí cũ, kết thúc lễ thượng cờ.

  .
 9. Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào 19/5/2001 dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  .
 10. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng - được giao thực hiện nhiệm vụ này.

  .
 11. Cờ Tổ quốc bay phấp phới trên quảng trường Ba Đình.

  .