Fixed Dimensions

Khoảnh khắc thanh bình bên Hồ Gươm
 1. Hà Nội sớm bình yên

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 2. Đọc sách buổi sáng bên hồ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 3. Dáng Việt - Lưu giữ những khoảnh khắc

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 4. Hà Nội vào Thu

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 5. Bình yên

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 6. Ngắm Hồ Gươm thanh bình buổi sớm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 7. Làm đẹp cảnh quan bên Hồ Gươm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 8. Một Thủ đô xanh sạch đẹp

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 9. Đọc sách bên hồ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 10. Cho Hồ Gươm mãi xanh

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 11. Buổi sớm mùa đông bên Hồ Gươm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 12. Cuộc sống bình dị

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 13. Khoảnh khắc vui đùa đáng yêu của bé

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 14. Cuộc sống thanh bình bên Hồ Gươm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 15. Mộc mạc Hà Nội

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 16. Hồ Gươm một sớm mùa thu

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 17. Hoa Mõ nở dịu dàng bên mặt Hồ Gươm phẳng lặng

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 18. Mùa thay lá

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội