Fixed Dimensions

Phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội
 1. Sắc màu tình yêu

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 2. Trẻ em thích thú với không gian vui chơi thoải mái

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 3. Một góc phố đi bộ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 4. Không gian đi bộ Hồ Gươm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 5. Không gian bình yên trên tuyến phố đi bộ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 6. Khách nước ngoài với Hồ Gươm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 7. Các nhiếp ảnh gia tác nghiệp trên phố đi bộ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 8. Các hoạt động tại phố đi bộ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 9. Vui chơi ở phố đi bộ

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 10. Hoạt động văn nghệ quanh Hồ Gươm

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội