Fixed Dimensions

Vẻ đẹp huyền ảo Hà Nội về đêm
 1. Trung tâm Hội nghị Quốc gia

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 2. Trung Hòa nhìn từ Keangnam

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 3. Trung hòa Nhân Chính

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 4. Đường ven hồ tây

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 5. Đường Thanh Niên Hồ Tây

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 6. Đường sắt trên cao Nguyễn Trãi

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 7. Đường Lê Văn Lương

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 8. Đại lộ Thăng Long

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 9. Chùa Trấn Quốc

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 10. Công Viên Cầu Giấy

  Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội