Fixed Dimensions

Hợp tác đầu tư và Phát triển
 1. Lễ động thổ

 2. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cắt băng khai mạc Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản

 3. Hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016

 4. Hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016

 5. Hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016

 6. Hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016

 7. Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017

  Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017
 8. Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017

  Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017
 9. Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017

  Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017
 10. Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017

  Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017
 11. Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017

  Tuần lễ hàng Việt Nam - Hà Nội tại Nhật Bản năm 2017