Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách vào viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch (16:37 03/01/2018)


HNP - Ngày 29/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 9008/QĐ-UBND công nhận kết quả xét tuyển đặc cách vào viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017.

Theo đó, UBND Thành phố công nhận kết quả trúng tuyển thông qua xét tuyển đặc cách vào viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017. Số người trúng tuyển: 05 người.

Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội quyết định tuyển dụng người trúng tuyển theo Quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/12/2017. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật