Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (05:45 26/05/2017)


HNP - Ngày 22/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017.


Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội là 26 người, trong đó: Giảng viên hạng III, mã số chức danh nghề nghiệp v.07.01.03: 11 người; Giáo viên THPT hạng III, mã số v.07.05.15: 06 người. Viên chức khác: Chỉ tiêu tuyển dụng 09 người, bao gồm: Chuyên viên, mã số 01.003: 05 người; Kế toán viên, mã số 06.031: 01 người; Kỹ thuật hạng IV, mã số v.05.02.08: 03 người.


Việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội được thực hiện bằng hình thức thi tuyển, gồm các môn thi sau: Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; Luật giáo dục nghề nghiệp; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng, thời gian 120 phút;


Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi: Thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thời gian 180 phút; Thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: (Giảng viên, giáo viên thi thực hành chuyên môn giảng dạy; chuyên viên, kế toán viên, kỹ thuật viên thi thực hành trắc nghiệm). Thời gian và nội dung thi do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định để phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển.


Thi môn điều kiện ngoại ngữ: Thi viết, một trong 5 ngoại ngữ (Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc), thời gian 60 phút; Thi môn điều kiện Tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật