Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc (08:12 26/05/2017)


HNP - Ngày 22/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2919/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, thành phố Hà Nội.


Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc là 33 người, trong đó: Giảng viên, mã số chức danh nghề nghiệp v.07.01.03: 24 người; Viên chức khác: 09 người, gồm: Chuyên viên, mã số 01.003: 05 người; Thư viện viên, mã số v.10.02.06: 01 người;  Điều dưỡng viên hạng IV, mã số v.08.05.13: 01 người; Văn thư, mã số 02.007: 01 người; Kế toán viên, mã số 06.031: 01 người.


Việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc được thực hiện bằng hình thức thi tuyển, gồm các môn thi: Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; Luật giáo dục nghề nghiệp; Điều lệ trường cao đẳng; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng, thời gian 120 phút;


Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi: Thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thời gian 180 phút; Thi thực hành, phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thời gian và nội dung thi do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định để phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển.


Thi môn điều kiện ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút; Thi môn điều kiện Tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.


Nội dung ôn thi và tổ chức thi do Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội quy định và tổ chức thực hiện.


UBND Thành phố giao Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội xây dựng hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện tuyển dụng đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật