HNP - Ngày 4/7, UBND quận Hoàng Mai ban hành Thông báo số 987/TB-UBND về việc Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp phường năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội  vừa ban hành Quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc Công nhận kết quả sát hạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/5, UBND huyện Quốc Oai ban hành kế hoạch xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Huyện ủy Gia Lâm vừa ban hành Thông báo số 674-TB/HU về tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển cơ quan Huyện ủy Gia Lâm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 9008/QĐ-UBND công nhận kết quả xét tuyển đặc cách vào viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem