HNP - Ngày 6/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/3, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã ban hành thông báo số 183/TB-ĐHTĐHN về việc tuyển dụng 56 viên chức năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hà Đông vừa có kế hoạch tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập thuộc quận năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hà Đông vừa có thông báo về việc tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại UBND quận Hà Đông năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Sở Xây dựng vừa có thông báo về việc tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Phòng chuyên môn và Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội năm 2016.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem