HNP - Ngày 3/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Theo đó, Cục Thống kê thành phố Hà Nội có 04 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019. Sở Tài chính Hà Nội thông báo việc tuyển dụng 14 công chức làm việc tại Sở như sau:

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Thanh Trì vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Thanh Trì vừa ban hành Thông báo số 69/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các xã, thị trấn thuộc huyện năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/3, UBND huyện Đan Phượng có Thông báo số 37/TB-UBND về vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu, điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính làm việc tại UBND huyện năm 2019.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem