HNP - Ngày 11/9, UBND quận Hoàng Mai ban hành Thông báo số 774/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 461/QĐ-BQLNN&PTNT về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 438/QĐ-BQLNN&PTNT về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ban hành Thông báo số 861/TB-KH&ĐT về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở, năm 2020.

Xem chi tiết...