HNP - Ngày 20/3, Sở NN&PTNT ban hành Thông báo số 72/TB-SNN về việc thông báo bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và  ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/3, Sở Tài chính Hà Nội ban hành Quyết định số 1521/QĐ-STC về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Mua sắm tài sản công và Thông tin tư vấn tài chính trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/3, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường thuộc quận năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 06/3, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 538/TB-SNV về kết quả thi nâng ngạch và đề nghị kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem