HNP - Ngày 25/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ban hành Thông báo số 06/TB-BQLDA.Đ&CN về quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số 03-TB/HĐTTVC về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/11, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý Trung tâm Phát triển quỹ đất quận  năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/11, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 3195/TB-SNV về kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Triển khai công tác thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020. Theo Thông báo này, các thí sinh phải mang hồ sơ (thành phần hồ sơ theo Thông báo ngày 30/9/2020 của Tổng cục Thuế) đến đăng ký và nộp trực tiếp tại địa điểm thu hồ sơ của Cục Thuế.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem