HNP - Ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 08/01, Hội đồng xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành Y tế ban hành Thông báo số 57/TB-HĐXTH về danh sách viên chức đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II, năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Thanh Trì vừa ban hành Thông báo số 494/TB-UBND về tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện năm 2020.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem