HNP - Ngày 25-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6791/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án và Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Thanh Xuân năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19-11, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Văn hóa - Xã hội ban hành Thông báo số 19/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Văn hóa - Xã hội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20-11, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 huyện Mê Linh ban hành Thông báo số 552/TB-HĐTD về việc thông báo điểm bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20-11, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Hà Đông có Thông báo số 685/TB-HĐTT về kết quả điểm thi môn viết Nghiệp vụ chuyên ngành tại Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6551/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội năm 2019.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem