HNP - Ngày 30/3, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Thông báo số 265/TB-SXD về việc tuyển dụng viên chức  làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 02/4, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã ban hành Văn bản số 202/TB-CĐCĐHT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại trường.   

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/3, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ban hành Thông báo số 790/TB-HĐTNN về danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/3, Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế ban hành Thông báo số 598/TB-HĐTTH về kết quả điểm thi viết vòng 2 Kỳ thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem