HNP - Ngày 01/7, UBND quận Hà Đông ban hành Thông báo số 171/TB-UBND về việc Công khai danh sách, số lượng đăng ký xét tuyển vào viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2020 sau chuyển đổi nguyện vọng lần 1 tính đến 17 giờ, ngày 01/7/2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 01/7, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 16/TB-HĐXTH về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/6, UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng nhân viên nấu ăn các trường mầm non công lập quận năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/6, UBND huyện Đan Phượng ban hành Thông báo số 675/TB-UBND về danh sách thí sinh và chỉ tiêu đã đăng ký xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Đan Phượng năm 2020 (đến hết ngày 24/6/2020).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem