HNP - UBND quận Hà Đông vừa có kế hoạch tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập thuộc quận năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hà Đông vừa có thông báo về việc tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại UBND quận Hà Đông năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Sở Xây dựng vừa có thông báo về việc tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Phòng chuyên môn và Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có thông báo chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội - Năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hoàng Mai vừa ban hành Thông báo số 2628/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển vào làm việc tại UBND quận năm 2016.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem