CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN (12:19 25/01/2013)


TRÊN CỔNG GIAO TIÉP ĐIỆN TỬ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trang thông tin điện tử của Thành phố Hà Nội trên mạng Internet về tại địa chỉ http://www.hanoi.gov.vn (gọi tắt là HNP) được Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp trong giấy phép số: 70/GP-TTĐT, cấp ngày: 26/06/2009.
Nhằm đảm bảo an toàn cho Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, HNP đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) dành cho các tổ chức và cá nhân truy cập HNP. Thuật ngữ “Bạn” được dùng trong văn bản này đề cập đến tất cả những cá nhân và tổ chức đăng ký mở tài khoản và sử dụng HNP tại hai địa chỉ http://www.hanoi.gov.vn
Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của HNP, gọi tắt là Chính sách bảo mật
Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội mô tả cách thức HNP tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Bạn xác nhận chính sách này khi Bạn đăng ký tài khoản tại Cổng của chúng tôi.
Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng HNP có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.
Về việc thu thập thông tin cá nhân
Khi đăng ký mở tài khoản tại HNP, Bạn cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin như sau:
-  Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, điện thoại liên lạc.
-  Chúng tôi cũng yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể
sử dụng để chứng thực tài khoản của Bạn hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Bạn và các thông tin khác.
Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân
HNP luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Bạn có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.
      Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân
Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.
Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).
Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn khi đăng ký và sử dụng HNP.
Về việc sử dụng thông tin cá nhân
Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao  đổi giữa bạn và HNP đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống HNP. Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:
-  Cung cấp các dịch vụ mới đến Bạn;
-  Gửi các thông báo về các hoạt  động trao  đổi thông tin giữa Bạn và HNP;
-  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn;
-  Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt;
Về việc liên kết với các website khác
HNP liên kết với nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan việc Bạn truy cập các website đó. Bạn phải lưu ý bảo vệ thông tin tài khoản người dùng của mình, không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu HNP trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào hai địa chỉ website chính thức của chúng tôi www.hanoi.gov.vn
Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
HNP không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.
Bảo mật
Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Bạn quản lý. Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. 
Trong trường hợp Bạn quên mật khẩu, Bạn phải gửi email  đến  địa chỉ Kythuat_cgtdt@hanoi.gov.vn để yêu cầu cấp lại mật khẩu. Sau khi xác minh lại bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi sẽ cung cấp mật khẩu mới cho Bạn trong vòng 24 giờ.
Trường hợp Bạn nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với Ban Biên tập của chúng tôi theo email trên để được hướng dẫn giải quyết.Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t