Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 24/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (12:37 09/08/2012)


HNP - Phê duyệt đề án “Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia”.

Xem chi tiết tại file đính kèm.


601_QD-TTg.doc


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t