Quyết định số 15/QĐ-TA ngày 22/5/2012 của Tòa án Tối cao (12:36 09/08/2012)


HNP - Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ của Tòa án Nhân dân Tối cao.

Xem chi tiết tại file đính kèm.


15_QD-TA.doc


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t