Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (12:36 09/08/2012)


HNP - Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Xem chi tiết tại file đính kèm.


15_CT-TTg.doc


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t